PHP Developer JD

Do našeho výzkumného a vývojového týmu hledáme senior PHP vývojáře. Jako součást týmu budete přispívat k realizaci některých z nejinovativnějších projektů během jejich vývojového procesu a budete neustále zlepšovat škálovatelnost a snadnost použití naší lékařské platformy.

Odpovědnosti:

 • Přispívaj k navrhování, vývoji a realizaci projektů výzkumu a vývoje.
 • Pi robustní, elegantní a efektivní kód v PHP.
 • Musiš být senior vývojářem PHP na velkých projektech, kde je to nutné (s podporou vedoucího vývoje R&D).
 • Spolupracuj se členy výzkumného a vývojového týmu (a případně dalšími odděleními) na proaktivním obohacení platformy.
 • Vytvářej dokumentaci (včetně technických specifikací, pokynů k nastavení a provozních pokynů, kde je to požadováno).
 • Dodržuj zavedené vývojové procesy, postupy a standardy.
 • Plň úkoly přidělené včas a podle specifikací.
 • Přispívaj k technickým diskusím, rozhodnutím a strategiím výzkumu a vývoje.
 • Provádějt pravidelný a relevantní výzkum a sdílej závěry/​​perspektivy v rámci týmu.
 • Otevřenost učit se další jazyky a rámce, je-li to potřeba.

Dovednosti a kvalifikace:

 • Detailní znalost webových frameworků PHP (zkušenost alespoň s jedním z následujících Laravel, Zend, Symfony).
 • Znalost objektově orientovaného programování PHP.
 • Pochopení plně synchronního chování PHP.
 • Dobrá znalost běžných operací PHP nebo webového serveru a jejich řešení.
 • Pochopení návrhových modelů MVC a RESTful API.
 • Dobrá znalost JavaScriptu (předchozí zkušenosti s JQuery, AngularJS, React atd.)
 • Základní znalost HTML5 a CSS3.
 • Pochopení základních principů návrhu škálovatelné aplikace.
 • Autentizace a autorizace uživatelů mezi více systémy, servery a prostředími.
 • Integrace více zdrojů dat a databází do jednoho systému.
 • Vytváření databázových schémat, která reprezentují a podporují obchodní procesy.
 • Znalost SQL databází a jejich deklarativních dotazovacích jazyků (MySQL nebo MS SQL Server).
 • Kompetentní porozumění nástrojům pro správu verzí kódu, jako je Git.
 • Bakalářský titul.

Co očekáváme od našich zaměstnanců

 • Vášeň pro technologii.
 • Vysoké standardy a touha něco změnit svou prací.
 • Člověk, který dobře pracuje v malém týmu a dokáže sdělit své skvělé názory dobře motivovanými argumenty.
 • Dobrý smysl pro humor.

Co nabízíme

 • Tým odborníků, kteří jsou ochotni sdílet tipy a triky pro dobrou praxi.
 • Příjemné místo v cool lokalite.
 • Relaxační místnosti se stolním tenisem a x-boxem.
 • Široká škála projektů, národních i mezinárodních, pro různá průmyslová odvětví.
 • Spousta prostoru pro růst.