O Amethyst

Novinkou na trhu onkologických lékařských služeb byl koncept Amethyst, aby vytvořil síť center, která pacientům s rakovinou poskytují přístup k nejmodernějšímu vybavení.

Ametyst je oddaným partnerem při poskytování široké škály personalizovaných klinických služeb založených na potřebách každého pacienta s rakovinou. Rozhodnutí o léčbě jsou přijímána v lékařské komisi, která sdružuje radioterapeuty Ametystu, ošetřující specialisty pacienta a další spolupracující lékaře v závislosti na složitosti případu.

Výzva

Potřeba vybudovat IT systém, který sjednocuje radioterapeutická centra Ametyst z hlediska informací, lékařských a onkologických protokolů, sledování vývoje léčebných schémat a výsledků léčby, vyvolala potřebu implementace integrovaného řešení nabízeného HTSS – DataKlas Medical.

Proč DataKlas Medical

DataKlas Medical je aplikace vyvinutá společností HTSS pro sledování a plánování služeb poskytovaných v oblasti medicíny. Prostřednictvím DataKlas Medical je možné implementovat procesy, reportovat do Pojišťovni, ale i online verifikaci s Unique Integrated Information System (SIUI) a s elektronickým systémem preskripce (SIPE). Radioterapeutické centrum Ametyst se rozhodlo používat softwarové řešení nabízené HTSS, které těží z následujících funkcí:

  • Údržba databáze pacientů
  • Platforma vytvořená speciálně pro léčbu, jako je chemoterapie a radioterapie, ale také pro další vyšetřování, jako jsou: CT (počítačová tomografie), lékařské zobrazování, integrace s ozařovacími systémy a léčbami
    Implementace lékařských a onkologických protokolů a registrace, ve speciálním rámci, aplikace a vývoje léčby
  • Kvalita aplikovaných ošetření (kontrola kvality)
  • Možnost auditu činnosti lékařů
  • Integrace databáze pacientů od rodinných lékařů s databází pacientů od odborných lékařů
  • Dodržování optimalizace léčby (historie, upozornění)
  • 24/7 online podpora

„Po implementaci řešení DataKlas Medical se věci radikálně změnily. Před implementací produktu nabízeného HTSS jsme nebyli schopni přesně řídit vykazování služeb SIUI, sledování léčby a výsledků u pacientů, jejich vykazování v reálném čase, měsíční finanční výkazy a fakturaci zdravotní pojišťovně.

Nyní je vše úplně jinak: naše činnost je prováděna standardním a jednotným způsobem, sledovatelný ve všech fázích léčby, bez použití jakéhokoli jiného komunikačního nástroje. Aplikace nám zároveň umožňuje tyto aktivity managementem sledovat. Po spolupráci jsme se službami nabízenými HTSS spokojeni a doporučujeme je se vší vřelostí a důvěrou!“, prohlásil pan. Dr. Casian Ciprian – Generální ředitel, Amethyst radioterapeutické centrum

Výhody

Elektronický spis pacienta

Získávání provozních zpráv

Elektronické podepisování a online validace konzultací, s automatickým ověřováním kvality pojištěnce

Elektronický soubor

Karta pojištěnce

Generování KPI (klíčových ukazatelů výkonu)

Stažení výpisu a elektronické faktury

Studie vyplývající z léčebného schématu

Tumor Board – způsob, který umožňuje současnou analýzu několika pacientů komisí lékařů z několika specializací

Workflow – systém zasílání zpráv a úloh, konfigurovatelný z jednoho místa na druhé, který zajišťuje interní sledování pacienta

Integrální zavedení do systému léčebných schémat a sledování cyklů podávání

Reportování služeb v reálném čase do Jednotného integrovaného informačního systému (SIUI)