O Anima

Anima vítá všechny zájemce o zdravý život a přináší na rumunský trh koncept lékařské péče „nablízku vám“. Duše uznává hodnotu, kterou přináší individualita, rozmanitost a péče o zdraví svých blízkých.
Posláním klinik Anima je zvýšit konkurenceschopnost lékařských služeb v Rumunsku jejich přizpůsobením potřebám každého pacienta.

Vizí klinik Anima je zajistit dostupnost lékařských služeb jak těm, kteří chápou důležitost zdravého života, tak i těm, kteří jej zanedbávají.

Služby Anima jsou určeny jednotlivcům i společnostem, které se zabývají zdravím zaměstnanců.

Výzva

Touha konsolidovat informace a aktivity kliniky do jednotného softwaru, lepší kontrola nad zdroji a jasná evidence nákladů a služeb evidovaných na jakékoli úrovni vedly k implementaci integrovaného řešení nabízeného HTSS – DataKlas Medical. Na úrovni managementu bylo nutné zlepšit analýzu a vnímání dat, což je potřeba, která vyvolala implementaci ERP systému integrovaného s řešením BI.

Proč DataKlas Medical

DataKlas Medical je aplikace vyvinutá společností HTSS určená ke sledování a zaznamenávání činnosti rodinných lékařů / specialistů a také k archivaci lékařských a statistických údajů týkajících se pacientů.

Funkce nabízené aplikací DataKlas Medical:

  • Možnost auditu činnosti lékařů
  • Integrace databáze pacientů od rodinných lékařů s databází pacientů od odborných lékařů
  • Provozní efektivita
  • Online podpora 24h/7zile
  • Sledování a centralizace aktivit – snadné generování/správa zpráv o syntéze
  • Zvýšená agilita a škálovatelnost

„Tým HTSS navrhl kompletní softwarové řešení, které je nezbytné pro řízení našich klinik. Řešení bylo použito pro sledování a zaznamenávání aktivit rodinných lékařů a specialistů, ale také pro vytváření zpráv o syntéze a auditu činností, to vše s velkou lehkostí. DataKlas Medical je přesně to řešení, které jsem potřeboval, a proto jej s důvěrou doporučujeme!“ uvedl Mr. Cristian SAS – Chief Executive Officer, Klinika Anima

Výhody

Řídení činnosti ve všech rodinných a odborných ordinacích lékařů

Správa jednotek všech pacientů na klinice v jediné databázi, čímž se snižují náklady na údržbu

Elektronické podepisování a online validace konzultací, s automatickým ověřováním kvality pojištěnce

Online hlášení výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami

Vystavování lékařských dokladů: elektronické recepty, doporučující lístky do paraklinických oborů, doporučující lístky do klinických nebo hospitalizačních oborů, potvrzení o lékařské dovolené, lékařská potvrzení atd.

Stažení výpisu a vystavení elektronických online zúčtovacích faktur zdravotním pojišťovnám

Generování provozních a manažerských reportů pomocí technologie „Business intelligence“.

Integrace všech komponent do jediné platformy, aktualizované automaticky, průběžně a včas, se všemi legislativními změnami

Specializovaná technická pomoc v reálném čase s vysokou mírou profesionality